front_images

Vedtægter

Billede

Vedtægterne for branceforeningen Dansk TræBeskyttelse (DTB) er vedtaget første gang den 16. december 1993, og senere ændret 5. maj 2000, den 22. april 2009, samt den 26. april 2011.