front_images

NTR mærker

Virksomheder, der er NTR-godkendt til industriel træbeskyttelse, er eneberettigede til at anvende NTR-mærket og har pligt til at mærke efter gældende NTR-regler.

Gældende NTR-mærker for træbeskyttelse

Download NTR-mærker her
NTR-godkendte træbeskyttelsesvirksomheder kan hente og downloade NTR-mærker og markedsføringsmateriale her – kræver adgangskode. Kontakt evt. sekretariatet – [email protected].

Download NTR-mærker