front_images

Modificeret træ

Beskyttelse af træ ved såkaldt modificering omfatter en række metoder, hvoraf de tre nedenfor omtalte beskyttelsesmetoder kan NTR-klassificeres.

Metoderne baserer sig på, at de væsentligt reducerer ligevægtsfugtigheden i træet, så træfugten normalt ligger pænt under det kritiske for råd- og svampeangreb.

Fælles for metoderne gælder, at der ikke anvendes biocider. De er derfor ikke omfattet af EU’s biocidforordning og kan bortskaffes som almindeligt træ.

For yderligere information om anvendelse og behandling af modificeret træ, se TRÆ 70 Træmaterialer (2014) udgivet af Træinformation.