front_images

Bliv medlem

Virksomheder, der udfører industriel træbeskyttelse, kan blive medlem af Dansk Træbeskyttelse (DTB) som godkendt NTR-producent, når produktionen sker i overensstemmelse med NTR-regler, og virksomheden er tilmeldt en NTR-kontrolordning i et af de fire nordiske medlemslande.

Tilsvarende kan leverandører af træbeskyttelsesmidler blive medlem af DTB som godkendt som NTR-middelleverandør, når virksomhedens træbeskyttelsesmidler er NTR-godkendt og optaget på NTR’s liste over godkendte midler.

I overensstemmelse med NTR’s hidtidige regler har Dansk Træbeskyttelses medlemskreds bestået af imprægneringsvirksomheder og middelleverandører inden for:

  • Trykimprægnering
  • Vakuumimprægnering

 

Nye virksomheder kan blive medlem
NTR har udvidet godkendelsesordningen, så de nu omfatter en række nye træbeskyttelsesmetoder som eksempelvis modificering og kernetræsbeskyttelse på vinduer og beklædninger.

Det betyder, at træbeskyttelsesvirksomheder og middelleverandører, der arbejder med følgende træbeskyttelsesmetoder, kan optages som medlemmer af Dansk Træbeskyttelse:

  • Superkritisk imprægnering
  • Furfurylering
  • Acetylering
  • Varmebehandling
  • Kernetræsbeskyttelse

 

De gældende NTR-regler for udførelse af industriel træbeskyttelse fremgår af følgende NTR-dokumenter.

NTR-dokumenter for tryk- og vakuumimprægnering
NTR-dokumenter for modificering
NTR-dokumenter for kernetræsbeskyttelse (vinduer og beklædninger)