front_images

Imprægneringsstatistik

Billede

Dansk Imprægneringskontrol er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med fremstillingen af NTR-imprægneret træ.

Dansk Imprægneringskontrol udgiver en årlig statistik over den gennemførte kontrol.