front_images

Midler og miljø

Billede

Imprægneringsmidler til træbeskyttelse skal være godkendt for deres miljømæssige egenskaber i henhold til EU’s Biociddirektiv. Godkendelsen foretages af de enkelte landes miljømyndigheder. I Danmark gennemføres godkendelserne af Miljøstyrelsen og indeholder også bestemmelser for hvor meget imprægneringsmiddel der højst må anvendes.

Der eksisterer ikke en fælles europæisk kontrol af imprægneringsmidlers effektivitet, men i Norden har man igennem mere end 50 år afprøvet midlerne for effektivitet i Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR).

NTR fastlægger for de enkelte imprægneringsmidler den mindste indtrængning og optagelse af imprægneringsmiddel der skal til for at opfylde kravene til anvendelse iht. NTR’s klassifikation.