front_images

Vakuumimprægneret træ

Billede

Vakuumimprægneret træ
Vakuumimprægneret træ har i en lang årrække været anvendt som en integreret del af fremstillingen og grundbeskyttelsen af vinduer, døre og facadeelementer. Vakuumimprægneret træ er derfor ikke en almindelig handelsvare.

Af arbejdsmiljømæssige grunde anvendes vakuumimprægnering næsten ikke længere i dansk industri.

Den mest anvendte træart er fyr, men også douglas, lærk og gran er godkendte af NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd) til vakuumimprægnering.

NTR-klasser

  • NTR klasse B: Imprægneret træ til vinduer, døre og facadeelementer, der skal males. Vakuumimprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp.

For yderligere information om anvendelse og behandling af vakuumimprægneret træ, se håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse (2009) udgivet af Træinformation.