front_images

NTR Dokumenter

Billede

Nordisk Træbeskyttelsesråds krav til imprægneret træ er klassificeret i henhold til anvendelsesbehovet i overensstemmelse med de tilsvarende regler i de europæiske normer og fremgår af NTR Dokument 1.

NTR’s kvalitetskontrol og krav til mærkning af det imprægnerede træ fremgår af NTR Dokument 3.