front_images

Dansk Træbeskyttelse

Billede

Dansk Træbeskyttelse (DTB) er en brancheorganisation for industrielle træimprægneringsselskaber, leverandører af imprægneringsmidler samt personer, institutioner, selskaber og organisationer med interesse for forebyggende kemisk træbeskyttelse.

DTB blev stiftet den 16. december 1993 på Hotel Nyborg Strand i Nyborg.

Formål
DTB’s formål er at varetage branchens interesser i relation til både DTB’s medlemmer og til DTB’s samarbejdsparter.

DTB repræsenterer branchen i forhold til offentlige myndigheder, organisationer, institutioner m.m.

Dansk TræBeskyttelse er det danske medlem af Nordisk Træbeskyttelsesråd.

Sekretariat
Sekretariatet for Dansk Træbeskyttelse er hjemhørende på adressen Runetoften 14,1, DK-8210 Aarhus, [email protected], +45 70890059.