front_images

DTB

Billede

Dansk TræBeskyttelse (DTB) er en brancheforening for kemisk træbeskyttelse i Danmark.

DTB har til formål at repræsentere branchen og varetage dens interesser i tekniske og branchepolitiske spørgsmål, samt udbrede kendskabet til anvendelsen af imprægneret træ.

DTB er det danske medlem af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR), der varetager samarbejdet mellem de nordiske brancheforeninger for kemisk træbeskyttelse. Læs mere om DTB og NTR her: