front_images

Godkendelser

Billede

Imprægnering med biocider
Trykimprægnering, vakuumimprægnering, superkritisk imprægnering og kernetræsbeskyttelse er alle omfattet af EU’s biocidforordning og kræver en myndighedsgodkendelse.

Dansk TræBeskyttelse’s medlemsvirksomheder anvender alene imprægneringsmidler, der er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen iht. EU’s Biociddirektiv og som samtidig er effektivitetsgodkendt af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR).

Midler godkendt af Miljøstyrelsen til imprægnering i Danmark fremgår af godkendelseslisten på Miljøstyrelsens hjemmeside.

NTR’s liste over godkendte træimprægneringsmidler publiceres to gange årligt.

Imprægnering uden biocider
Modificering af træ ved imprægnering med ikke-biocidholdige midler er ikke opfattet af EU’s biocidforordning og kræver derfor ikke en myndighedsgodkendelse.

Behandlingerne omfatter for øjeblikket furfurylering og acetylering. Begge imprægneringsmetoder kan effektivitetsgodkendes efter Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) regler for modificeret træ.

Varmebehandling
Modificering af træ ved varmebehandling er ikke opfattet af EU’s biocidforordning og kræver derfor ikke en myndighedsgodkendelse.

Behandlingsmetoder til varmebehandling kan effektivitetsgodkendes efter Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) regler for modificeret træ.

Vinduer og beklædninger
Kernetræsbeskyttelse af vinduer og beklædninger, til overfladebehandling i henhold til 2ØKO-system eller tilsvarende, kan effektivitetsgodkendes efter Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) regler.

Godkendelsen omfatter grunding af kernetræ med midler godkendt i henhold til EU’s biocidforordning og effektivitetsgodkendt af NTR.

Se NTR’s liste over effektivitetsgodkendte midler her