front_images

Acetyleret træ

Modificering ved acetylering er en imprægnering af træprodukter med eddikesyreanhydrid efterfulgt af en varmehærdning.

Behandlingen foretages primært på nåletræsarter, der er imprægnerbare, f.eks. fyrretræ.

NTR-klasse

  • NTR klasse AB-mod: Imprægneret træ ved modificering til beklædninger og hegn uden jordkontakt
  • NTR klasse A-mod: Imprægneret træ ved modificering til anvendelse i og tæt ved jord og ferskvand (søer mv.).

Ved acetylering imprægneres splinttræet ind til kernen. Træets vægt forøges og der sker en dimensionsstabilisering af træet, som samtidig reducerer tendensen til revnedannelser. Det har især en gunstig indflydelse på levetiden af en efterfølgende overfladebehandling.

Acetyleret træ kan anvendes ubehandlet og gråner lyst og jævnt, eller det kan vejrligsbeskyttes med gængse træbeskyttelsesmidler eller maling.

Produkterne er stort set lugtfrie efter imprægneringen og får en grålig tone ved behandlingen.