front_images

Dansk imprægneringskontrol

Billede

Dansk imprægneringskontrol er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med fremstillingen af NTR-imprægneret træ i Danmark og udlandet i henhold til NTR – Nordisk TræbeskyttelsesRåd’s regler.

Dansk Imprægneringskontrol gennemføre uanmeldte stikprøvekontroller af produktion på de tilmeldte virksomheder. Kontrollen omfatter vakuumimprægneret og trykimprægneret træ.

Dansk Imprægneringskontrol har sekretariat på Teknologisk Institut i København.

Medlemmer og sekretariat

Konsulent, forstkandidat, Ph.D. Anders Kjellow (formand)
Teknologisk Institut, Træ og Tekstil – Gregersensvej, 2630 Taastrup – www.teknologisk.dk
Tlf/mobil: 7220 1652 – [email protected]

Civilingeniør, Ph.D. Martin Uhre Mandrup (bestyrelsesmedlem)
Cowi A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby – www.cowi.dk
Tlf: 4597 1070 – fax: 4597 2212 – [email protected]

Civilingeniør Torben Bernholdt Lund (bestyrelsesmedlem)
Grontmij A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup – www.grontmij.dk
Tlf: 4348 6081 – fax: 4396 8016 – [email protected]

Mikrobiolog Jonas Stenbæk (sekretær)
Teknologisk Institut Træ og Biomaterialer, Gregersensvej PB 141, 2630 Taastrup – www.teknologisk.dk
Tlf: 7220 1139 – fax: 7220 2330 – [email protected]