front_images

Nordisk træbeskyttelsesråd

Billede

Nordisk Træbeskyttelsesråd, NTR er et fælles nordisk organ for træbeskyttelsesforeningerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

NTR har til formål at fremme udviklingen inden for træbeskyttelsesområdet i de nordiske lande gennem:

1: Styrke det bestandige træs konkurrenceevne gennem NTR-klasser i kraft af:

 • Godkendelser og rekommendationer
 • Kvalitetssikring
 • Normarbejde
 • Miljøindsatser

 

2: Styrke det NTR-klassificerede træs anseelse som et sikkert og holdbart produkt baseret på et videnskabeligt grundlag og fungere som opinionsdanner ved at:

 • Formidle viden
 • Initiere forsknings- og udviklingsprojekter

 

Opgaven
Det er NTR’s hovedopgave:

 • At indsamle forskningsresultater og dokumenteret erfaring med henblik på at optimere livslængden på bestandige træprodukter iht. NTR-standard for de enkelte anvendelsesbehov
 • Godkende egnede midler og metoder
 • Godkende imprægneringsvirksomheder

 

Aktiviteter

 • Udarbejde regler og systemer for godkendelse af træbeskyttelsesmidler og tekniske processer, baseret på den biologiske træbeskyttelseseffekt, samt de prøvningsmetoder som er fastlagt i de europæiske standarder.
 • Udarbejde fælles nordiske regler for frivillig kvalitetskontrol af bestandigt træ iht. NTR klasserne.
 • Arbejde for ensartede nordiske regler for træbeskyttelse
 • Initiere og samordne nordiske feltforsøg for træbeskyttelse
 • Støtte og tage initiativ til fælles nordiske møder, symposier og konferencer inden for træbeskyttelsesområdet, samt tage andre nødvendige initiativer til spredning af information og viden om træbeskyttelse.
 • Effektivisere samarbejdet med andre landes træbeskyttelsesorganisationer og virke for en fælles nordisk indsats i internationale råd og komiteer inden for området, fx CEN.
 • Samordne og initiere forskningsprojekter af fælles interesse for medlemsorganisationerne.
 • Virke for at NTR-klassificeret træ anvendes miljømæssigt forsvarligt og informere herom.

Læs mere om NTR på organisationens hjemmeside