front_images

Miljøpolitik

Billede

Dansk TræBeskyttelse (DTB) anerkender, at samfundets udvikling bør ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet, og anerkender virksomhedernes medansvar for, at dette realiseres.

DTB tilstræber, at der arbejdes mod en stadig reduktion af miljøbelastninger bl.a. ved brug af renere teknologi. Indsatsområder og -tempo skal være forankret i internationale vurderinger, og der skal være balance mellem miljømæssig nyttevirkning og omkostningerne ved foranstaltninger.

DTB anerkender nødvendigheden af at anvende forsigtighed i beslutninger om miljøforhold. Der bør ved begrundet mistanke om skadelig påvirkning – en mistanke, som deles i EU-samarbejdet – sættes ind for at nedbringe påvirkningen.

DTB anlægger et helhedssyn ved vurderingen af miljøforhold med brug af vugge-til-gravprincippet og inddragelse af ydre miljø, arbejdsmiljø, sundhed, sikkerhed og økonomi.