front_images

Furfuryleret træ

Modificering ved furfurylering er en imprægnering af træprodukter med furfurylalkohol i kombination med en katalysator efterfulgt af tørring og hærdning over 100°C. Furfurylalkohol er et affaldsprodukt fra sukkerproduktion.

 

Behandlingen foretages primært på nåletræsarter, der er imprægnerbare, f.eks. fyrretræ.

NTR-klasse

  • NTR klasse AB-mod: Imprægneret træ ved modificering til beklædninger og hegn uden jordkontakt
  • NTR klasse A-mod: Imprægneret træ ved modificering til anvendelse i og tæt ved jord og ferskvand (søer mv.).

 

Ved furfurylering imprægneres splinttræet ind til kernen. Træets vægt forøges og der sker en dimensionsstabilisering af træet, som samtidig reducerer tendensen til revnedannelser. Det har især en gunstig indflydelse på levetiden af en efterfølgende overfladebehandling.

 

Furfuryleret træ kan anvendes ubehandlet og gråner som almindeligt træ, eller det kan vejrligsbeskyttes med gængse træbeskyttelsesmidler eller maling.

 

Produkterne har en karakteristisk lugt efter imprægneringen og brunfarves ved behandlingen.