front_images

Repræsentation i NTR

Billede

NTR’s STYRELSE
Nordisk Træbeskyttelsesråd ledes af en styrelse bestående at to repræsentanter fra hvert af de fire nordiske medlemslande (bestyrelsesmedlem + suppleant).

NTR’s TEKNIKERGRUPPE
Teknikergruppens hovedopgave er at fastlægge det tekniske grundlag for kvaliteten i NTR’s træbeskyttelsesklasser, godkende imprægneringsmidler og metoder samt forestå praktisk afprøvning af imprægneringsmidler.

Teknikergruppen består af repræsentanter fra de fire nordiske medlemslande og udpeges af NTR i samråd med medlemsorganisationerne. Teknikergruppen refererer til NTR’s styrelse.

Dansk repræsentant i teknikergruppen og formand for denne er:

Civilingeniør Niels Morsing
Teknologisk institut, Træ & Biomaterialer – [email protected]

NTR’s KONTROLORGANER
Kontrol med produkter, der behandles i henhold til NTR-klasserne, sker via uafhængige kontrolorganer autoriseret af NTR i de fire medlemslande.

Dansk Imprægneringskontrol er autoriseret af NTR til at kontrollere virksomheder efter de gældende NTR-regler.
Sekretariat: Mikrobiolog Jonas Stenbæk
Teknologisk institut, Træ & Biomaterialer – [email protected]