front_images

Varmebehandlet træ

Modificering ved varmebehandling kaldes også termisk modificering. Til udvendig anvendelse, f.eks. træfacader, opvarmes træet til mindst 200°C.

Behandlingen kan foretages på de fleste nordiske træarter, men de mest almindeligt anvendte er fyr, gran, lærk, ask, bøg og birk.

NTR-klasse

  • NTR klasse AB-mod: Imprægneret træ ved modificering til beklædninger uden jordkontakt

Ved varmebehandling sker der en dimensionsstabilisering af træet, der samtidig reducerer tendensen til revnedannelser. Det har især en gunstig indflydelse på levetiden af en efterfølgende overfladebehandling.

Til gengæld betyder behandlingen, at træets vægt reduceres og styrkeegenskaberne forringes noget, hvilket kan have betydning ved anvendelse til f.eks. terrassebeklædninger. Træet bliver korrosivt, hvorfor der mindst bør anvendes varmforzinkede eller rustfrie befæstigelser.

Behandlingen betyder, at træet brunfarves i hele tværsnittet af naturlige tjærestoffer, der fordeler sig i træet. Farve bliver mørkere jo højere temperatur, der anvendes ved behandlingen.

Varmebehandlet træ bør grundes og vejrligsbeskyttes med gængse træbeskyttelsesmidler eller maling for at fastholde levetidsforbedringen.

Ubehandlet gråner varmebehandlet træ som almindeligt træ, hvilket også gælder for levetiden.