front_images

Trykimprægneret træ

Billede

Trykimprægnering er den mest anvendte beskyttelsesmetode af bygningstræ mod råd og svampeangreb.

Den mest anvendte træart er fyr, men også gran er godkendt af NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd) til trykimprægnering under visse forudsætninger.

Træ trykimprægneres til 4 kvalitetsklasser iht. NTRs kvalitetskrav, og kvaliteten kontrolleres løbende af NTRs kontrolordninger i de Nordiske lande, se Dansk Imprægneringskontrol.

NTR-klasser

  • NTR klasse A: Imprægneret træ til anvendelse i og tæt ved jord, i ferskvand (søer mv.), til udbedring efter svampeangreb  og til konstruktioner, hvor der kan være sikkerhedsrisiko
  • NTR klasse AB: Imprægneret træ til beklædninger og hegn uden jordkontakt
  • NTR klasse GRAN: Imprægneret gran til beklædninger, der skal males, samt til hegnsformål, der overfladebehandles (imprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp)

Trykimprægnering er en vandbaseret behandling med godkendte biocider til beskyttelse af træ mod råd og svamp.

For træ imprægneret efter NTR-klasse AB og A er alt træ ind til kernen imprægneret.

Forskellen mellem de tre behandlinger er mængden af imprægneringsmiddel, som optages i træet, fordi træ der anvendes i jord og vand skal beskyttes bedre end træ, der anvendes over jord, f.eks. til facadebeklædning.

For grantræ imprægneret efter NTR-klasse Gran er kun den yderste overflade imprægneret. Det skyldes at grantræ har en lukket porestruktur og derfor vanskeligt lader sig imprægnere.

Behandlingen er en effektiv grunding mod råd og svamp og beregnet for en efterfølgende overfladebehandling med et træbeskyttelsesmiddel eller maling.

Alt trykimprægneret træ skal bortskaffes som behandlet træ iht. anvisninger på de kommunale genbrugspladser.

For yderligere information om anvendelse og behandling af trykimprægneret træ, se håndbogen TRÆ 57 Træbeskyttelse (2009) udgivet af Træinformation.